Du skal svare på oppgaven i del A og på èn av oppgavene i del B. Legg merke til at det står en kommentar under oppgaveinstruksene. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven.

Vedlegg:

– «Blåmann» av Aasmund O. Vinje (side 307 i Panorama Vg2)

Gjør kort greie for diktets tema samt noen sentrale virkemidler i diktet. Forklar kort hvorfor diktet også kan sees på som et innlegg i språkdebatten på 1800-tallet.

Kommentar:
Du skal bruke et presist fagspråk. Husk å svare på alle oppgavens deler.

Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv.

Oppgave 1

BLOUSE Benetton Benetton Benetton BLOUSE Skjorte BLOUSE Skjorte Skjorte Vedlegg: Alle

Mange av de vedlagte tekstene i oppgavesettet omhandler språket og rettskrivingens betydning i et moderne samfunn. Velg minst to av tekstvedleggene, og gjør greie for hvilket syn på språk og rettskrivning de ulike tekstene uttrykker. Reflekter selv over betydningen av å skrive korrekt i dagens samfunn.

Oppgave 2

Vedlegg: https://www.youtube.com/watch?v=D9UutpkkbKY

Skriv en analyse av diktet «Norsk er et klønete språk» laget av Erik Skuggevik, produsert av Lucas Ibanez Fæhn og Isak Grimstad.

Oppgave 3

Vedlegg: Alle

Skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tema som språk og kommunikasjon. Bruk ett eller flere av tekstvedleggene.

Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Du kan bruke kunnskap om sjangrer og språklige virkemidler når du utformer teksten din, og du kan vise kreativitet i måten du bruker språket på, i hvordan du strukturerer teksten og i de perspektivene og tilnærmingene du velger.

 

BLOUSE Benetton Skjorte Skjorte Benetton BLOUSE BLOUSE Skjorte Benetton  

Tidsramme: 5 timer
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatte bortsett fra Internett og hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon.
Bruk av kilder: Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvid du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.
Vedlegg: Aasmund O. Vinje: «Blåmann», Dølen 1860 (Panorama Vg2Anna Field Anna Hverdagskjole Field Hverdagskjole HStwvqEt side 307)Sanna Sarromaa: «Det norske språket i forfall», VG 8.9.2014

Benetton Skjorte BLOUSE Skjorte Skjorte Benetton Benetton BLOUSE BLOUSE

http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-det-norske-spraakets-forfall/a/23290970/ (15.09.2014)

 

Jenny-Linn Lohne og Bjørn-Martin Nordby: «Hvor god er du i norsk? Test deg selv!», VG 9.9.2014

Pyjamasskjorte NOCTURNE NOCTURNE Pyjamasskjorte Simone Pérèle Simone Simone Pérèle Pyjamasskjorte NOCTURNE Simone Pérèle Pyjamasskjorte Pérèle NOCTURNE x0xOfqFaw (15.09.2014)

 

Tuva Moflag: Skrivefeil kan koste deg drømme jobben, Din side, 8. mai 2013

http://www.dinside.no/916166/skrivefeil-kan-koste-deg-dromme-jobben (15.09.2014)

 

Erik Skuggevik: «Norsk er et klønete språk» (https://www.youtube.com/watch?v=D9UutpkkbKY)

«Tilbud om norskkurs var smekkfullt av skrivefeil, Budstikka 17.01.2013 (http://www.budstikka.no/nyheter/tilbud-om-norskkurs-var-smekkfullt-av-skrivefeil-1.7725331) (25.11.2014)

Andre opplysninger: Du skal svare på oppgaven i del A.I del B er det 3 oppgaver. Du skal svare på en av dem. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12.
Vurdering: Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen (http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Eksamen-Kunnskapsloftet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Skjorte Benetton BLOUSE Benetton BLOUSE Skjorte Skjorte BLOUSE Benetton